Ventilatie

Waarom ventileren in huis?

Om comfortabel en gezond te leven heeft een mens 20 m³ verse lucht per uur nodig. Als je woning onvoldoende verse lucht aanlevert zal je dus steeds opnieuw dezelfde vuile lucht inademen. Bij oude woningen is dit vaak geen probleem omdat de lucht langs gaten en kieren vernieuwd wordt. Gaan we echter gaan kijken naar nieuwbouwwoningen en grondige renovaties dan zullen we zien dat de luchtkwaliteit ondermaats is. In deze gevallen zal je beroep moeten doen op een automatisch ventilatiesysteem dat verse aanvoert en vervuilde lucht afvoert.

Gevolgen van slechte ventilatie

Het correct ventileren van een gebouw zal een gunstige impact hebben op de gezondheidstoestand. Bij een te hoge luchtvochtigheidsgraad kunnen de symptomen van astma en reuma verergeren, net zoals de hoeveelheid huisstofmijt in huis. Ook hoofdpijn, hoesten en slijmvorming zijn mogelijk. Een goede ventilatie is bovendien belangrijk om vochtproblemen en muffe geurtjes tegen te gaan. Door gebrekkige ventilatie ontstaat immers condensatievocht. Ook kun je te maken krijgen met loskomend behang of verf, schimmels, houtrot, beschadigd pleisterwerk en ongedierte.

Soorten ventilatiesystemen

Ventilatiesystemen zijn centraal of decentraal. Centrale ventilatie reguleert meerdere ruimtes vanuit één unit met ventilatiekanalen. Decentrale ventilatie ventileert aparte kamers zonder uitgebreide kanalen, handig bij beperkte ruimte zoals renovaties. Er zijn ook decentrale systemen met warmteterugwinning.

Ventilatiesysteem C

Bij een grondige renovatie, waar natuurlijke ventilatie niet haalbaar is, kan een mechanisch ventilatiesysteem worden geïnstalleerd. Dit systeem voert vochtige en vervuilde lucht af via luchtkanalen in vochtige kamers zoals de keuken en badkamer. In het klassieke C-systeem gebeurt de luchtaanzuiging continu, terwijl het C+ systeem zelfregelend is en de lucht alleen ververst indien nodig.

Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D is volledig gecontroleerd, waarbij de ventilatie automatisch wordt aangestuurd. Via een netwerk van leidingen en ventilatieroosters in elke kamer wordt de lucht verdeeld. Dit principe, bekend als balansventilatie, zorgt ervoor dat verschillende luchtstromen elkaar niet kruisen. Ventilatiesysteem D is zeer efficiënt en energiezuinig, omdat het warmte recupereert.